W dniach 7-9 maja na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych. Studenckie koła naukowe działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej i Koło Naukowe Studentów „Strategia” – zorganizowały i poprowadziły Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem: „Przekraczając granice – współczesne strategie oraz rozwiązania w bezpieczeństwie narodowym, obronności państwa, logistyce i zarządzaniu”. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych wyników badań w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz obronności, a także logistyki i nauk o zarządzaniu i jakości. Cel ten został bez wątpienia osiągnięty, a sama konferencja przez trzy dni cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kadry oraz studentów.

W murach Wojskowej Akademii Technicznej gościli uczestnicy z aż czternastu uczelni, w tym z czterech zagranicznych. Poza prelekcjami – konferencji towarzyszyły również warsztaty prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, na których uczestniczy konferencji mogli zapoznać się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą narkotyki oraz jak być bezpiecznym na drodze. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem do tego stopnia, że w sali brakowało miejsc siedzących. Ponadto gościliśmy również takie firmy jak: Kuehne+Nagel Polska, Hyundai Motor Poland, Action Solutions Sp. z o.o., Abakus Logistics Sp. z o.o., PERN, Cargoleaders czy InterMarium Sp. z o.o. .

Podczas obrad trwał również konkurs strzelecki na strzelnicy laserowej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Każdego dnia wytypowano po trzy najlepsze wyniki, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oddzielną formą rywalizacji dla prelegentów był konkurs na najlepsze abstrakty, z których to na każdy dzień wytypowano również po trzy najlepsze pozycje, a wyróżnione osoby poza certyfikatami otrzymały także symboliczne pakiety z gadżetami i nagrody książkowe.

Konferencja okazała się świetnym podłożem do debat i dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem, logistyką i zarządzaniem. Prelegenci chętnie wymieniali poglądy oraz rozwijali tematyki swoich wystąpień podczas przerw kawowych i obiadowych. Świadczy to jedynie o dobrej kulturze wydarzenia i chęci młodego pokolenia naukowców do wymiany poglądów na wielu płaszczyznach. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – płk prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow nie krył zadowolenia z przedsięwzięcia jakiego podjęły się wydziałowe koła naukowe i zapowiedział chęć kontynuacji tego typu aktywności w kolejnych latach, wskazując na potrzebę holistycznego podejścia do spraw bezpieczeństwa, logistyki i zarządzania oraz na fakt, że konferencja jest świetną formą zdobywania doświadczenia i rozwoju dla początkujących naukowców z różnych dziedzin.