Szanowni Państwo,

Na podstawie decyzji Rektora nr 132/RKR/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania wszczęte zostało postępowanie wskazywania przez wspólnotę Wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2024-2028. Zasady wskazywania przez wspólnotę Wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana określił Senat Wojskowej Akademii Technicznej w uchwale nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Na podstawie decyzji Rektora wydziałowe komisje wyborcze zostały zobowiązane do wykonania postanowień zawartych w załączniku do uchwały Senatu WAT nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Zasad wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana”.

Zgodnie z decyzją Rektora Komisja Wyborcza WLO zwraca się do społeczności naszego Wydziału o zgłaszanie na piśmie kandydatów spełniających wymagania określone w § 16 ust. 2 oraz § 48 ust. 2 Statutu WAT. Kandydat musi reprezentować kompetencje naukowo-dydaktyczne w jednej z dyscyplin ewaluowanych na Wydziale WLO w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: Nauki o bezpieczeństwie lub Nauki o zarzadzaniu i jakości  

Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza należy składać u sekretarza KW WLO w pok. 4.35/135 w terminie do 14 maja br.

 

KW Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania