W dniach 22-24.04.2024 r. przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT reprezentowali Wojskową Akademię Techniczną podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie” zorganizowanej przez Akademię Pożarniczą oraz AQUA S.A.. Główne zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji, obejmowały obszary związane z tematyką projektowania, modelowania, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach. Przedstawiona została również problematyka zapewnienia ciągłości podawania wody podczas działań gaśniczych oraz retencjonowania i uzdatniania wód pogaśniczych.

Ponadto poruszone były inne problemy środowiskowe związane z zarządzaniem środowiskiem w kontekście wód na cele pożarowe. Przedstawione zostały również problemy stabilności biologicznej i chemicznej wody wodociągowej. W związku z tym zaprezentowane były nowe metody i procesy technologiczne oraz nowoczesne urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, gospodarce odpadowej i osadowej. Konferencja pozostawiła również miejsce na aspekty związane z zarządzaniem w bezpieczeństwie. Zuzanna Kowalik wraz z Bartoszem Szymańskim na cele konferencji przygotowali poster pt.: „Rola pożarnictwa w zarządzaniu kryzysowym”, w którym to poruszyli istotę służb pożarniczych w systemie zarządzania kryzysowego. Podkreślona została rola pożarnictwa na każdym etapie zarządzania kryzysowego oraz specjalizacje PSP. Ponadto studenci wymienili i omówili zadania stawiane przed pożarnictwem w ramach zarządzania kryzysowego i przytoczyli odpowiednie akty prawne ujednolicające kwestie związane z przedstawianym tematem.

Tematyka poruszona przez przedstawicieli KNBN WAT została doceniona i zwróciła uwagę obecnych na miejscu uczestników wydarzenia. Zdaniem studentów WAT tematyka związana z zarządzaniem kryzysowym, a tym samym z bezpieczeństwem jest obecna we wszystkich aspektach codziennego życia i powinno to być wyartykułowane. Natomiast rola pożarnictwa w aspekcie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa środowiskowego często pozostaje niedoceniona co również powinno się zmienić. Na konferencji zgromadzili się przedstawiciele wielu uczelni, instytutów i organizacji co tylko podkreśla istotę i rangę wydarzenia. Dla naszych studentów możliwość wzięcia udziału w konferencji była wielką przyjemnością i zaszczytem. Dziękujemy za godne reprezentowanie i życzymy dalszych sukcesów.