Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z zajęć z semestru letniego r.a. 2021/2022, prosimy o składanie wniosków o powtarzanie przedmiotu do dnia 17.02.2023 r. (piątek).

Wzór wniosku znajdą Państwo pod linkiem:
https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/studenci/druki/

Wnioski można składać: