Rejestracja na przedmioty wybieralne realizowane na wszystkich kierunkach i formach w semestrze zimowym 2022/2023 została przygotowana w USOS.

  • Rozpoczęcie rejestracji: 24.03.2022 godz. 06:00
  • Zakończenie rejestracji: 25.04.2022 godz. 23:59