W dniach 16-18 kwietnia 2024 r. w garnizonie Poznań (31 Baza Lotnictwa Taktycznego) odbyła się odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry służb finansowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Odprawę prowadził Dyrektor Departamentu Budżetowego MON, a brali w niej udział Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetowego, przedstawiciele instytucji centralnych MON, Szefowie Finansów: Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego, Inspektoratu Wsparcia SZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Główny Księgowy Agencji Uzbrojenia, oraz kadra kierownicza Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego i Dowództwa Wojskowej Służby Zdrowia. Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania reprezentował płk dr hab. Konrad Stańczyk.
Celem odprawy było omówienie oceny funkcjonowania systemu finansowania zadań w 2023 r., nabór i kształcenie kadr korpusu osobnego finansowego w SZ RP, dalsze wdrażanie w resorcie obrony narodowej systemu informatycznego ZWSI RON oraz przedstawienie istotnych zamierzeń do realizacji na 2024 r. i kierunków zmian w planowaniu finansowym na 2025 r.
W Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania od roku akademickiego 2020/21 prowadzone są JSM na kierunku Logistyka Ekonomiczna. Absolwenci tego kierunku studiów to przyszli oficerowie w korpusie osobowym finansowym, którzy od 2025 r. kadrowo zasilą jednostki i instytucje resortu obrony narodowej.
W roku akademickim 2023/24 w Wydziale prowadzony jest także 12-sto miesięczny kurs oficerski dla przyszłych oficerów służby finansowej, których promocja oficerska przewidziana jest na koniec sierpnia tego roku.