UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU JEDNOSTCE STRZELECKIEJ 2130 IM. GEN. BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

16 września 2018 r. delegacja Wydziału Logistyki WAT na czele z zastępcą dziekana ds. wojskowych płk dr Robertem Pawlickim wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2130 im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. W ceremonii  wzięły udział także: Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 10 świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju. Podczas obchodów odbyła się uroczysta msza święta oraz ślubowanie strzelców. Uwieńczeniem uroczystości była defilada z udziałem orkiestry wojskowej 6. Bpd, pokaz sprzętu wojskowego oraz występy artystyczne.

Kontynuuj czytanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DEPARTAMENTEM BUDŻETOWYM MON

W dniu 22 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w sprawie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Dziekanem Wydziału Logistyki płk. dr. hab. Szymonem MITKOWEM oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Sławomirem PĄCZKIEM.

W uroczystości podpisania porozumienia ze strony WLO uczestniczyli z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności płk dr hab. Konrad STAŃCZYK oraz Koordynator ds. praktyk studenckich Katarzyna RZEPKA, a ze strony Departamentu Budżetowego MON – Dyrektor Departamentu gen. dyw. Sławomir PĄCZEK oraz Szef Oddziału Służby Finansowej Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej kmdr Piotr BIELAK.

Podpisane porozumienie pozwoli studentom WLO z kierunku studiów Obronność państwa realizować w Departamencie Budżetowym MON praktyki studenckie zgodnie z Planem i Programem studiów.

Jest to kolejny krok w rozwoju i udoskonalaniu oferty dydaktycznej WLO na kierunku studiów o profilu praktycznym.