SYMPOZJUM “SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019”

W dniu 21 marca 2019 roku przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: dziekan WLO – dr hab. inż. Szymon Mitkow, dr Marek Kalwasiński, mgr Dariusz Nagrabski i mjr dr Bartosz Kozicki, wzięli udział w sympozjum na temat „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, które odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, oraz Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP.
Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W trakcie dyskusji przedstawiono napotkane problemy, a następnie ustalono kierunki dalszych prac oraz postawiono zadania do realizacji przez poszczególne zespoły.
Kolejne spotkanie dotyczące zakończenia Raport-u 2019 odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej.

SYMPOZJUM “SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019”

W dniu 6 grudnia 2018 roku przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, dr inż. Jarosław Tomaszewski, mjr dr Bartosz Kozicki, wzięli udział w sympozjum na temat „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, które odbyło się w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
W spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP.
Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W trakcie dyskusji przedstawiono napotkane problemy, a następnie ustalono kierunki dalszych prac oraz postawiono zadania do realizacji przez poszczególne zespoły.
Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano w dniach 20-21 marca br. w Akademii Marynarki Wojennej.

SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019

20 września 2018 roku w Auli Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się seminarium naukowe pt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. W spotkaniu, którego gospodarzem był Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas seminarium przedstawiciele poszczególnych zespołów roboczych przedstawili stan zaawansowania  realizowanych prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedyskutowano  napotkane problemy, a następnie postawiono zadania do wykonania dla poszczególnych zespołów.

Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na 12 grudnia br. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Tekst: mjr dr Bartosz KOZICKI