ZARZĄDZENIE REKTORA

W związku z postępującym zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii technicznej nr 25/RKR/2020 z dnia 25 marca 2020 r. następuje kontynuacja zawieszenia funkcjonowania uczelni, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku. To powoduje, że kształcenie będzie się dalej odbywać w systemie zdalnym. Studenci, tak jak dotychczas, mają obowiązek kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia poprzez maile lub inny sposób nauczania na odległość, w szczególności starości grup. Okres zawieszenia zajęć dla osób z zaległościami w zaliczeniach przedmiotów jest okresem ich odrabiania. Studenci (dyplomanci) w trakcie realizacji procesu dyplomowego kontaktują się z promotorami również poprzez maile. Bardzo proszę Nauczycieli i Studentów o realizację zadań zawartych w Zarządzeniu Rektora WAT nr 25/RKR/2020.

Zarządzenie Rektora 25/RKR/2020 z dn. 25.03.2020 r.

Rozporządzenie MON

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODWOŁANIA WYKŁADÓW I ZAJĘĆ

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej zostają odwołane.

W stosunku do studentów wojskowych decyzja zostanie podjęta jutro, 12 marca, po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie, o czym poinformujemy.

ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

W STYCZNIU RUSZAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Dnia 22 grudnia o godz. 10.00 została zakończona rekrutacja do programu pilotażowego Legia Akademicka w Wojskowej Akademii Technicznej.
Zajęcia w ramach realizacji programu odbędą się w dwóch zjazdach sobotnio – niedzielnych:

  • 20-21.01.2018 r.
  • 10-11.02.2018 r.

W dniu 20 stycznia 2018 r. przewidziana jest również uroczysta inauguracja, a następnie planowane są zajęcia dydaktyczne.

Program szkolenia oraz szczegółowy rozkład zajęć zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych, na adresy e mail podane we wnioskach o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego.