Wyznaczono termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotów w Dziekanacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania do dnia 15.09.2023 r. (piątek)

https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/studenci/druki/

Wnioski można składać:

  • osobiście
  • pocztą tradycyjną