Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej zakończył prace nad stworzeniem i opublikowaniem Encyklopedii bezpieczeństwa narodowego. Publikacja ta uzyskała bardzo pochlebne opinie naukowe recenzentów wydawniczych, stwierdzono m.in., że jest „dziełem bardzo wartościowym i pionierskim w XXI w., zapewne odegra znaczącą rolę w rozwijaniu i kształtowaniu dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, a szczególnie w procesie kształcenia akademickiego”. Encyklopedia zawiera ok. 700 haseł uznanych 217 badaczy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Gratulujemy i składamy podziękowania za owocną współpracę wszystkim autorom, redaktorom naukowym, redaktorom tematycznym, Komitetowi Honorowemu, recenzentom, redaktor opracowania, władzom Wydziału, pracownikom administracyjnym Instytutu oraz wydawcy.

Zespół redaktorów naukowych Encyklopedii ma świadomość, że zakres problematyki bezpieczeństwa narodowego jest bardzo szeroki, zatem hasła zawarte w Encyklopedii bezpieczeństwa narodowego nie mogły wyczerpać wszystkich zagadnień. Poszerzenie tego zestawu będzie dokonywane w wersji internetowej (adres: encyklopediabezpieczenstwanarodowego.wat.edu.pl), która będzie uzupełniana wraz z możliwością aktualizacji dotychczasowych haseł i wprowadzania nowych.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na seminarium naukowe poświęcone tematyce Encyklopedii bezpieczeństwa narodowego.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:45 w auli im. gen. Władysława Andersa, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT budynek nr 135.