KONFERENCJA SZKOLENIOWO – METODYCZNA W OBSZARZE STANDARYZACJI OPERACYJNEJ

W dniach 22–23.11.2017 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyła się doroczna konferencja szkoleniowo – metodyczna z zakresu standaryzacji operacyjnej nt. ,,Wsparcie rozwoju zdolności operacyjnych poprzez działania w obszarze standaryzacji operacyjnej z uwzględnieniem propozycji zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.
 
Konferencja miała na celu m.in. optymalizację współpracy pomiędzy komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi RON w procesie wdrażania doktryn i dokumentów doktrynalnych, harmonizację planów opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów na lata 2018–2021.
 
Dokonano również harmonizacji projektu Planu opracowania, aktualizacji doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających na poziomie polityczno-wojskowym na lata 2018–2021 z projektem Planu opracowania, aktualizacji dokumentów doktrynalnych i uzupełniających na poziomie strategiczno-operacyjnym na lata 2018–2021.
 
W odprawie udział wzięli m.in. Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Obrony Wybrzeża, 3 Flotylli Okrętów, Narodowego Centrum Kryptologii oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej reprezentował por. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak.

 

KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 24 listopada 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. W Konwencie wzięły udział firmy logistyczne współpracujące z Wydziałem. Spotkaniu przewodniczył Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow oraz prodziekan ds. kształcenia ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski.

Główną tematyką Konwentu był „Student jako przyszły pracownik firm”. Interesariusze Wydziału przedstawili problemy dotyczące praktyk studenckich jak również przekazali ciekawe uwagi na temat programu kształcenia. Dzięki dużemu zaangażowaniu w dyskusji wypracowano nowe kierunki działania Wydziału dla zwiększenia efektywności w obszarze praktyk zawodowych studentów Wydziału Logistyki.

Na zakończenie Konwentu podpisano porozumienia dotyczące współpracy Wydziału Logistyki z firmami OMIDA S. A i Optima Logistics Group Sp. z o.o., dzięki którym studenci będą mogli poznać praktyczny aspekt logistyki.

POROZUMIENIE WYDZIAŁÓW TRZECH UCZELNI WOJSKOWYCH

W dniu 22 listopada 2017 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy Wydziałami trzech uczelni wojskowych: Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziałem Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych. Przedstawiciele uczelni, którzy podpisali porozumienia to: płk dr hab. Szymon Mitkow, dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz płk dr hab. inż. Tomasz Smal, dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy Wydziałów w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, a także organizowania wspólnych przedsięwzięć naukowych, zwłaszcza w obszarze logistyki.
To pierwsze w historii porozumienie o współpracy podpisane przez trzy uczelnie wojskowe.
Podczas spotkania doszło również do podpisania ważnej deklaracji współpracy w celu opracowania publikacji w formie raportu pt.: „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, którego publikacja nastąpi w II kwartale 2019 r. Sygnatariuszami deklaracji zostali ww. reprezentanci trzech wydziałów oraz Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, płk dr inż. Robert Woźniak.

DELEGACJA ŻIW

W dniu 8 listopada w ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Żytomierskim Instytutem Wojskowym w ramach natowskiego programu DEEP (Defence Education Enhancement Programme), nakierowanego na przekształcenie systemu szkolnictwa wojskowego na Ukrainie do standardów NATO gościła w Wydziale Logistyki delegacja z Żytomierza w składzie:
– płk KHABCHUK ANDRII – zastępca komendanta ,
– ppłk PERELYGIN ROMAN – zastępca komendanta Instytutu ds. tyłów;
– mjr PINCHUK OKSANA – kierownik działów finansów;
Delegację przywitał dziekan WLO płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, który w wykładzie wprowadzającym przedstawił strukturę, zadania wydziału oraz system szkolenia podchorążych i studentów cywilnych. Następnie zaprezentowana została dla delegacji baza szkoleniowa Instytutu Logistyki oraz zaprezentowano system szkolenia kursowego w zakresie obsługi systemu meldunkowego LOGREP przeznaczonego do planowania i realizacji zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach.
Po prezentacji na Wydziale Logistyki delegacja miała okazję zapoznania się z systemem żywienia dedykowanym dla podchorążych WAT.

KONFERENCJA NT. “INTEROPERACYJNOŚĆ NARODOWEGO SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ”

W dniach 20 – 21 listopada 2017 roku odbyła się w WAT pod patronatem gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego, Dowódcy Operacyjnego RSZ i płk. dr. hab. Tadeusza Szczurka, Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej konferencja nt.: „Interoperacyjność narodowego systemu Obrony Powietrznej”.

W konferencji zorganizowanej przez Szefa Szefostwa Obrony Powietrznej DO RSZ płk. dr. Roberta Stachurskiego oraz Dziekana Wydziału Logistyki WAT płk. dr. hab. Szymona Mitkowa uczestniczyli  przedstawiciele Resortu Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotnictwa aeroklubowego, portów lotniczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz inni zaproszeni goście. Było to kolejne forum wymiany doświadczeń wynikających z organizowanego corocznie przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX – 17.

Kontynuuj czytanie