WIZYTY STUDYJNE STUDENTÓW WLO WAT W CENTRUM LOGISTYCZNYM MOSTVA SP. Z O.O.

W dniach 11.04, 25.04, 26.04 oraz 09.05.2019 r., 53 studentów Wydziału Logistyki WAT reprezentujących grupy wojskowe i cywilne IV roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw uczestniczyło w wyjazdach studyjnych w Centrum Logistycznym Mostva sp. z o.o. w Mszczonowie, koordynowanych przez dr Paulinę Zamelek w ramach przedmiotu Strategiczne Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności firmy oraz jej roli jako pośrednika w łańcuchu dostaw branży automotive. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, z uwarunkowaniami systemu zarządzania i jakości w Firmie, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach. Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie kolejnych etapów działań operacyjnych wobec pojazdów: bocznicy kolejowej służącej do rozładunku samochodów, placu mieszczącego 13000 pojazdów oraz hal ze stanowiskami obsługi technicznej samochodów z pełnym wyposażeniem: myjnia, tunel PDI, linie PDS, stanowiska do montażu akcesoriów, przygotowania, lakiernia, tapicernia, magazyn akcesoriów oraz pomieszczenia do wykonania zdjęć samochodów za pomocą kamery 360⁰. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji studium przypadku „Planowanie kosztów transportu pomiędzy centrami dystrybucji”. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Serdeczne podziękowanie składamy dla wszystkich pracowników Firmy Mostva sp. z o.o. zaangażowanych w przyjęcie naszych studentów oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kontynuuj czytanie

OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP

W dniu 13.05.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 13.05 do 24.05.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 10 słuchaczy. Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Kierownik kursu: mjr dr Bartosz KOZICKI

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 8 – 9 maja odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej WAT oraz Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT. Konferencję uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Logistyki – płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, życząc uczestnikom owocnych obrad. W wydarzeniu uczestniczyły Władze Wydziału, Kadra Naukowa, Doktoranci, przedstawiciele firm i ośrodków partnerskich. Pierwsza część obejmowała przemówienia Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, grupy Młodzi Logistycy i firmy PEKAES. Eksperci przedstawili bardzo ciekawe dane dotyczące współczesnej sytuacji na rynku logistyki i bezpieczeństwa.
Następnie rozpoczął się konkurs na najlepszy studencki referat. Komisja Konkursowa składała się z dwunastu członków w których skład wchodziły Władze Wydziału, Kadra Akademicka oraz przedstawiciele firm. Ze wszystkich nadesłanych artykułów wybrano czternaście, których przedstawiciele mogli zaprezentować swoje prace na scenie. Trzy referaty należały do wojskowych studentów uczestniczących w programie Erasmus +. Panel w języku angielskim stanowił ciekawy punkt odniesienia i pozwolił na szersze zapoznanie z logistyką militarną.

Kontynuuj czytanie

KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI WOJSKOWEJ WAT NA KONFERENCJI W BUDAPESZCIE

W dniach 15-16.04.2019 r. miała miejsce konferencja w Budapeszcie poświęcona walce z wirusami i sytuacjami kryzysowymi. Nasze koło reprezentowali podchorążowie plut. pchor. Ryszard Radzimiński, kpr. pchor. Karolina Karwasz i kpr. pchor. Andrzej Piotrowski. Studenci uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach wraz ze studentami z Węgier, Słowacji i Czech. Ćwiczenia te pokazały jak ważna jest współpraca pomiędzy organami administracji publicznej i służbami (policja, straż, wojsko). Mamy nadzieje, że takich wyjazdów będzie więcej i życzymy dalszych sukcesów naszym studentom.

SUKCES KÓŁ NAUKOWYCH W MILITARY TECHNICAL ACADEMY W RUMUNII

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli czołowe miejsca oraz wyróżnienia za referaty prezentowane podczas międzynarodowej studenckiej konferencji CERC w Military Technical Academy w Bukareszcie w dniach 23 ‒ 25 kwietnia.

Tegoroczna edycja, odbywająca się w roku rozpoczęcia prezydencji Rumunii w Unii Europejskiej była rekordowa. Zgłoszonych zostało 266 referatów, a udział wzięło 325 studentów z 11 krajów reprezentujących 24 uczelnie. Konferencja została podzielona na 19 paneli tematycznych.

Dużym sukcesem zakończył się panel Intercultural and Professional Developping through ERASMUS+ Mobilities, w którym wystąpiło aż 24 studentów. Drugie miejsce zajęła w nim  kpr. pchor. Patrycja Wojda z Koła Naukowego Logistyki Stosowanej wygłaszając referat nt. „Impact of Participation in ERASMUS+ Programme on the Development of Students Professional Competences”.

Ponadto wyróżnienia otrzymali plut. pchor. Daniel Borzuchowski i plut. pchor. Łukasz Czerniak z Koła Naukowego Logistyki Wojskowej w panelu Military Science.

Wojskowa Akademia Techniczna była również współorganizatorem wydarzenia. Uczelnię reprezentowali kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej WAT płk dr inż. Mariusz Gontarczyk oraz kpt. dr inż. Arkadiusz Jóźwiak z Wydziału Logistyki.

kpt. Arkadiusz Jóźwiak
fot. 
Military Technical Academy