Month: Sierpień 2017

**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z F6X5S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej F6X5S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: F6X1S1 – 23, F6X2S1 – 24, F6X3S1 – 23, F6X4S1 – 24.

**** PRZYDZIAŁ DO GRUP STUDENTÓW Z P6X4S1 ****

Informujemy, że nastąpił przydział do grup studentów z rozwiązanej grupy dziekańskiej P6X4S1. Ewentualna zamiana w stosunku 1:1 do dnia 25.08.2017r. (student musi znaleźć osobę do zamiany).

Liczebność grup na dzień dzisiejszy wygląda następująco: P6X1S1 – 23, P6X2S1 – 24, P6X3S1 – 23.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WYDZIAŁU LOGISTYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R. o godz. 9.00 W SALI KINOWEJ KLUBU WAT, UL. GEN. S. KALISKIEGO 25a W WARSZAWIE.

**** ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2016 – STACJONARNE ****

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru zimowego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup, rozwiązane zostaną dwie: F6X5S1 i P6X4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich. O przydziale poinformujemy w najbliższym czasie.

**** PRAKTYKI W HAVI LOGISTICS SP. Z O.O. ****

Uwaga!

Osoby, które odbywały praktyki w Havi Logistics proszone są o pilne zgłoszenie się do firmy.

SZKOLENIE Z TECHNIK INTERWENCYJNYCH I PAŁKI TELESKOPOWEJ

W dniach 12-13 sierpnia 2017 r. w Studium Wychowania Fizycznego WAT odbyło się zorganizowane przez Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT szkolenie z technik interwencyjnych i pałki teleskopowej. Szkolenie przeprowadził osobiście Prezes Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych – I.P. Pan Ryszard Król. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków Koła, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych lub specjalnych.

***** PRAKTYKI *****

Zgodnie z ustaleniem Prodziekana ds. kształcenia informujemy, że przydzielone miejsca praktyk nie podlegają zmianie.

PODSEKRETARZ STANU MON PROF. DR HAB. WOJCIECH FAŁKOWSKI W WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 7 sierpnia br. nasz Wydział zaszczycił swoją obecnością minister prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI, a wraz z Nim przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW), m.in. dyrektor płk Robert Kurowski. Gości oprowadzali rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, kanclerz mgr Adam WRONECKI, dziekan WLO płk dr hab. Szymon MITKOW, zastępca kanclerza – szef logistyki
płk mgr inż. Emil Kardaszuk, zastępca szefa logistyki mgr inż. Waldemar GRZYB, kierownik administracyjny mgr Adam ŚWIDER. Wizyta umożliwiła obejrzenie budynku „LIPSK”, który został zmodernizowany i oddany do użytku w styczniu br. oraz bieżącą działalnością Wydziału Logistyki.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i liczymy na kolejne spotkania tak ważnych gości.

 

© 2019 WYDZIAŁ LOGISTYKI

Theme by Anders NorenUp ↑