PAMIĘĆ POZOSTAJE…

Minęło już 8 lat od katastrofy smoleńskiej. W dniu 10.04.2018 r. została uczczona pamięć gen. broni Tadeusza BUKA, byłego Dowódcy Wojsk Lądowych Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Na terenie naszej Akademii, w budynku 22 przy tablicy pamiątkowej delegacja Wydziału Logistyki w obecności m.in. Prodziekana ds. kształcenia ppłk. dr. inż. Jarosława ZELKOWSKIEGO, Dyrektora ISBiO dr. hab. Zenona TREJNISA, prof. WAT oraz Dyrektora ILOG dr. hab. inż. Mieczysława PAWLISIAKA, prof. WAT złożyła kwiaty i zapaliła znicz.

WIZYTA ATTACHE OBRONY JAPONII NA WYDZIALE LOGISTYKI

Wykłady otwarte organizowane dla studentów Wydziału Logistyki stanowią już pewną tradycję. W zeszłym roku gościliśmy cenionych dziennikarzy i pisarzy – panów Witolda Repetowicza oraz Marcina Mamonia. W tym również studenci mieli okazję spotkać ciekawą osobistość łączącą tym razem swoją działalnością świat dyplomacji i wojska.

Oto 5 kwietnia na Wydziale Logistyki gościł Attaché obrony Japonii w Polsce pułkownik Munetake Chaen. Zaraz po przybyciu nasz gość spotkał się z przedstawicielami Akademii – Dziekanem WLO płk. dr. hab. Szymonem Mitkowem, Dyrektorem ISBiO dr. hab. Zenonem Trejnisem oraz płk. dr. inż. Mariuszem Gontarczykiem i dr. Andrzejem Jacuchem. W ramach trwającego ponad godzinę spotkania Panowie omawiali m.in. kwestie potencjalnej współpracy między Wydziałem Logistyki a Ambasadą Japonii.

Następnie pułkownik Chaen wygłosił do studentów wykład otwarty dotyczący bezpieczeństwa militarnego Japonii oraz jej potencjału wojskowego. Prelekcja wsparta zajmującą prezentacją multimedialną cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczyły choćby pytania kierowane z audytorium do referenta. Na zakończenie spotkania wszyscy goście mogli podyskutować na temat wygłoszonej przemowy w kuluarach korzystając z przygotowanego bufetu kawowego.

 

PODRÓŻ STUDYJNA DO 26 WOG ZEGRZE

W dniu 29.03 2018 r słuchacze prowadzonego w WLO kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym pułkownika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia i szczególnym uczestniczyli w zajęciach programowych, w ramach prowadzonego przez płk dr hab. Konrada Stańczyka przedmiotu Gospodarka finansowa wojska, w 26 WOG w Zegrzu.

Oficerowie, w ramach podróży studyjnej, zapoznali się z rolą i miejscem wojskowego oddziału gospodarczego w SZ RP oraz funkcjonowaniem, zadaniami i strukturą organizacyjną Pionu Głównego Księgowego WOG.

Podróż była doskonałą okazją konfrontacji treści teoretycznych z bieżącymi problemami w szeroko pojmowanej działalności finansowej wojska. To niewątpliwie walor kursu, który w rozważanych treściach tak teoretycznych, jak i praktycznych odpowiada na bieżące zapotrzebowanie SZ RP.

UWAGA STUDENCI I ROKU

Studenci I roku – Obronność Państwa, którzy uczestniczyli w dniu 08.03.2018 roku w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych proszeni są o odbiór „Zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych”. Odbiór tylko osobiście przez osobę szkoloną z dokumentem potwierdzającym tożsamość w godz. 7:47÷15:15 w pok. 127÷128 w bud. 100Proszę o odbiór w/w dokumentów do dnia 20.04.2018 roku.