II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP”.
Konferencja zorganizowana była przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT.
Celem konferencji była integracja środowiska naukowego w zakresie wypracowania wspólnych poglądów dotyczących próby określenia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych i realnych możliwości ich przeciwdziałaniu, ukierunkowanych na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności RP.
Problematyka ta rozpatrywana była interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, militarnych i pozamilitarnych, przy uwzględnieniu znaczenia stosowania nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej.
Wstęp do konferencji wygłosił Dyrektor ISBiO dr hab. Zenon Trejnis, a oficjalnego otwarcia dokonał Prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.
Przebieg konferencji oparty był o jej strukturę uwzględniającą część główną i część specjalistyczną. Część główną wypełniła sesja plenarna, której przewodniczyli płk dr hab. Konrad Stańczyk oraz gen. dyw.(rez.) pil dr Anatol Czaban.

Kontynuuj czytanie

KURS DOSKONALĄCY “LOGISTYCZNY SYSTEM MELDUNKOWY”

W dniu 16.04.2018 rozpoczął się kurs doskonalący “Logistyczny System Meldunkowy ”. Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłanie i analizę informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 16.04 do 27.04.2018 r. W kursie Logistyczny System Meldunkowy uczestniczy 10 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Logistyczny System Meldunkowy ”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.
Odpowiedzialny za kurs mjr Bartosz KOZICKI.

EXCEL BEZ TAJEMNIC NA WAT

LabMastersBEST WAT i Samorząd Studencki WAT mają przyjemność zaprosić na warsztat “Excel bez tajemnic na WAT”
Po zakończonych pełnym sukcesem zajęciach „Jak dobrze się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej”, (możecie podejrzeć je na kilku zdjęciach w zamieszczonej galerii 
http://www.bestwat.org.pl/warsztaty-z-pekaes/) wracamy do Was z kolejnym wydarzeniem.

OPIS WARSZTATU:

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym programem do analizy i prezentacji danych. Niestety często bywa on używany w sposób nieefektywny. Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest szczególnie ważna, gdyż może usprawnić naszą pracę (dzięki czemu możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu). Dlatego jest wymagana niemal na każdej rozmowie rekrutacyjnej. Przyjdź i poznaj typowe zadania występujące na rozmowach kwalifikacyjnych. Pokażemy Ci jak je rozwiązać, zwrócimy uwagę na najistotniejsze narzędzia usprawniające codzienną pracę w Excelu, jak również pokażemy do czego można wykorzystywać Excela i VBA (zaawansowane aplikacje biurowe) i gdzie można nauczyć się efektywnego wykorzystania tego programu. Warsztat poprowadzi mgr Michał Duraj, certyfikowany specjalista w VBA oraz Excelu.

Szczegóły organizacyjne:

– zajęcia odbędą się 24.04.2018, godz. 19:00 – 21:00 w Auli im. W. Andersa, Wydział logistyki- budynek nr 135 (Lipsk)
– zapisy przez formularz rejestracyjny
– certyfikaty dla najlepszych uczestników (poświadczające najkorzystniejsze wyniki w rozwiązywanych zadaniach). To wyróżnienie jest dobrym pomysłem na uzupełnienie CV
– aby w pełni skorzystać z warsztatu prosimy o przyniesienie ze sobą (naładowanych) laptopów.

Wstęp jest całkowicie bezpłatny!
Ograniczona liczba miejsc.
Dla uczestników przewidujemy drobny poczęstunek 😉

Więcej informacji wkrótce. Stay tuned!
Team BEST WAT&SS WAT

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST I MOSTECH

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW MOST i MOSTECH
SEMESTR ZIMOWY
ORAZ ROK AKADEMICKI 2018/2019

15 kwietnia – 15 maja

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST i MOSTECH:
• PROGRAM MOST:  www.most.amu.edu.pl
• PROGRAM MOSTECH:  www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW 
MOST i  MOSTECH w WAT:

Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760
e-mail: most.mostech@wat.edu.pl
 

PLAKAT