NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI – PROGRAM “ERASMUS+”

UWAGA! Od 6 lutego rozpoczynamy nabór na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu „Erasmus+” na rok akademicki 2019/2020. Nabór kończymy 15 marca. Budynek nr 100, pokój nr 88.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
 • list motywacyjny podpisany odręcznie;
 • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 2 marca 2019 r.  o godz. 10:00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.
Plan spotkania:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
 • podpisywanie dokumentów oraz wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

 • dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • odliczoną kwotę 17 zł (płatność tylko gotówką) – opłata za elektroniczną legitymację studencką (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 79/RKR/2018
  z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/19 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe).

Legitymacje studenckie absolwentów I-go stopnia w WAT zachowują swoją ważność.

Początek zajęć w semestrze letnim 2018/2019: 02.03.2019 r.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczono na stronie Wydziału Logistyki WAT.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 1 marca 2019 r.  o godz. 10:00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.
Plan spotkania:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
 • podpisywanie dokumentów oraz wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

 • dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • odliczoną kwotę 17 zł (płatność tylko gotówką)– opłata za elektroniczną legitymację studencką (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 79/RKR/2018
  z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/19 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe).

Legitymacje studenckie absolwentów studiów I – go stopnia w WAT zachowują swoją ważność.

Początek zajęć w semestrze letnim 2018/2019: 04.03.2019 r.

REKRUTACJA – LEGIA AKADEMICKA 2019!

Zastanawiasz się nad służbą w Siłach Zbrojnych RP lub innych formacjach mundurowych? Zacznij pracę nad sobą już teraz!
Legia Akademicka – podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj nową wiedzę i umiejętności! Podejmij wyzwanie!

Dnia 25 lutego 2019 r. uruchamiamy rekrutację na program „Legia Akademicka”, która potrwa do dnia 11 marca 2019r.

Aby wziąć udział w programie należy pobrać FORMULARZ, a następnie wydrukować, wypełnić i złożyć wraz z zaświadczeniem o byciu studentem, w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (budynek 135 pok. 0.16).

Program Legii Akademickiej składa się z 2 etapów:

 1. zajęć teoretycznych realizowanych w terminie marzec-kwiecień 2019 na terenie WLO WAT (w trybie weekendowym – 30 godzin zajęć łącznie);
 2. praktycznej w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie lipiec-wrzesień (turnusy po 22 lub 44 dni z płatnym żołdem).

Koordynator programu Legia Akademicka: płk dr Robert Pawlicki (e-mail: robert.pawlicki@wat.edu.pl, tel.: 261 837 810)

 

TOP YOUNG 100 – APLIKUJ!

 

Sesja już za Wami a Wy nadal nie wiecie jak spożytkować czas wolny? Mamy dla Was niesamowitą propozycję! Dołącz do programu @TopYoung100 dla najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw! Dlaczego warto?

 • Realny wpływ na problemy przedsiębiorstw! Aż 65% rozwiązanych biznes case nadaje się do bezpośredniego wdrożenia! Stwórz z nami kolejny sukces!
 • Udział w ważnych konferencjach branżowych (Procon Polzak, Trendownia, Gala Logistyki, Transportu i Produkcji)
 • Szkolenia z programów przydatnych w pracy (FlexSim, Tableau)
 • Współpraca z Mentorem, który wprowadzi Cię w tajniki biznesu!

Nie czekaj i aplikuj do 07.03!

Więcej informacji o programie na www.topyoung100.com

Opiekunem projektu na Wojskowej Akademii Technicznej jest dr Paulina Zamelek.

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2018 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa WLO18FX3N1.
Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy WLO18FX1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
73143
73048
73058
73059
73061
73071
73074

Do grupy WLO18FX2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
73040
73227
73065
73066
73076

PODZIAŁ GRUPY NABORU 2016 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2018/19 ze względu na dużą liczebność grupy zostają utworzone dwie – F6P1N1 oraz F6P2N1.
Do grupy F6P1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
67985
64371
67960
50485
64385
60791
64394
67274
64400
64401
64912
67753
64425
61392
64433
67766
67767

Do grupy F6P2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
67135
67743
64194
65699
67266
67809
67961
64641
67751
67754
67755
67306
53508
67320
67760
67762
67765