II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 11-12.05.2017r., odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Logistyka i obronność w świetle nowych technologii”. Celem konferencji była aktywizacja studentów do poszerzania swoich zainteresowań w ramach tematyki logistyki i obronności. Pierwszego dnia obrady odbywały się w 6 panelach tematycznych z zakresu logistyki oraz 4 panelach tematycznych z zakresu obronności. W trakcie trwającej konferencji studenci mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawostkami logistycznymi oraz mogli wziąć udział w warsztatach specjalistycznych firm z branży TSL (partnerzy konferencji). Drugiego dnia uczestnicy konferencji w grupach udali się na wycieczki do: Pekaesu w Błoniu, FM Logistic w Mszczonowie, Aresztu Śledczego w Warszawie oraz Parku Sprzętu Technicznego WAT. Kontynuuj czytanie

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 10.05.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.

Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem  oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 10.05 do 11.07.2017r. Uczestniczy w niej 29 oficerów.

WYKŁAD OTWARTY Z DZIENNIKARZEM MARCINEM MAMONIEM

Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT ma przyjemność zaprosić Państwa na wykład otwarty z Redaktorem Marcinem Mamoniem, polskim dziennikarzem, który w 2015 roku został porwany przez Al-Kaidę. Wykład odbędzie się 23 maja 2017 roku o godz. 15.15
w auli budynku 135.

Połączony będzie z promocją najnowszej książki Pana Mamonia pt. “Wojna braci. Bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy”.

SPOTKANIE ROBOCZE ZWIĄZANE Z ROZWIJANIEM WSPÓŁPRACY

W dniu 21.04.2017r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (dawnym Zakładzie Doświadczalnym WAT) obyło się spotkanie robocze zawiązane z rozwijaniem współpracy w zakresie:

 • realizacji projektów naukowo-badawczych na potrzeby SZ RP w obszarach logistyki, obronności państwa oraz jakości i Sprzętu Wojskowego (SpW);
 • studiów podyplomowych oraz kursów obejmujących zagadnienia logistyki, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz jakości w praktyce z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A, obejmujących takie zagadnienia jak, m.in.: pozyskiwanie SpW, inżynieria jakości SpW, ochrona środowiska, planowanie mobilizacji gospodarczej (PMG) przeznaczonych dla służb zaopatrywania, uczestników systemu zapewnienia jakości w resorcie ON i NATO oraz przedsiębiorstw zbrojeniowych;
 • organizowania szkoleń z uwzględnieniem zajęć warsztatowych w WCBKT S.A w zakresie jakości, w tym zarządzania ryzkiem, pomiarami i badaniami, audity konfiguracji, jakości oraz PMG;
 • organizowania praktyk studenckich w WCBKT S.A umożliwiających nabycie umiejętności
  w realizacji uzgodnionych obszarów, np.: administracyjnych, logistycznych, PMG, jakości.

W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Logistyki WAT dr hab. inż. Szymon MITKOW, Prezes Zarządu WCBKT S.A p. Piotr KISIEL oraz

ze strony WCBKT S.A:

 • mgr inż. Sebastian JASKOWIAK – Dyrektor ds. Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Jakości,
 • mgr inż. Sławomir Sobczak – Szef Produkcji, Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych,
 • mgr inż. Andrzej Daniluk – Kierownik Działu Logistyki,

 

ze strony WLO WAT

 • ppłk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI – prodziekan ds. kształcenia WLO WAT,
 • dr inż. Witold POKORA – dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT,
 • dr inż. Bogdan ĆWIK – kierownik Zakładu Studiów Ekonomiczno-Społecznych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT,
 • mgr Katarzyna Rzepka – koordynator ds. praktyk studenckich WLO WAT.

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

W dniu 24.04.2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariuszem Łukowskim oraz Rektorem – Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem w sprawie upowszechniania wiedzy w zakresie realizacji polityki NATO dotyczącej zapewnienia jakości wyrobów obronnych, upowszechniania międzynarodowych norm i publikacji NATO dotyczących jakości wyrobów obronnych oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zamawianych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym doskonalenia systemów zarządzania jakością.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: ze strony WAT – Dziekan Wydziału Logistyki
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora oraz Zastępca Dyrektora CCJ dr inż. Joanna Jasińska.

Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie transparentności procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami AQAP oraz zmniejszenie ryzyka związanego z zaufaniem do potencjalnego dostawcy wyrobów obronnych.

15 EDYCJA KURSU KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA PODPUŁKOWNIKA W OBSZARZE TECHNICZNO-LOGISTYCZNYM (PION FUNKCJONALNY-ZABEZPIECZENIA)

W dniu 10.04.2017 rozpoczęła się 15 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia).

Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w specjalnościach techniczno-logistycznych oraz ekonomiczno-finansowych.

W bieżącej edycji kursu uczestniczy 95 oficerów.