1. Wniosek do Dziekana – Ogólny

2. Wniosek do Rektora – Ogólny

3. Odwołanie do Rektora

4. Wniosek rozłożenie czesnego na raty – Logistyka I st. sem. letni 2018 / 2019

5. Wniosek rozłożenie czesnego na raty – Logistyka II st. sem. letni 2018 / 2019

6. Wniosek rozłożenie czesnego na raty – Obronność państwa I st. sem. letni 2018 / 2019

7. Wniosek rozłożenie czesnego na raty – Obronność państwa II st. sem. letni 2018 / 2019

8. Wniosek wznowienie studiów  → Procedura

9. Wniosek o zmianę formy studiów

10. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

11. Wniosek o urlop długoterminowy

12. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

13. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

14. Informacja o zmianie danych osobowych

15. Karta obiegowa WLO

16. Wniosek o wystawienie faktury

17. Wniosek o powtarzanie przedmiotuProcedura

18. Oświadczenie o zrzeczeniu prawa do odwołania

19. Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody

20. Wniosek o dokończenie studiów Procedura