KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 24.06.2019 r. rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 24.06 do 05.07.2019 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 11 słuchaczy.
Uczestnicy kursu doskonalącego “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”, którzy pozytywnie ukończą kurs na Wydziale Logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskają dodatkowo certyfikat NATO SCHOOL z Latiny.

Kierownik kursu: mjr dr Bartosz KOZICKI

SYSTEM LOGISTYCZNY SZ RP – RAPORT 2019

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w polskim wojsku. W konferencji naukowej wzięli również udział przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, dr inż. Marek Kalwasiński, mgr inż. Dariusz Nagrabski, mjr dr Bartosz Kozicki dr hab. Zdziasław Kurasiński i dr inż. Sławomir Byłeń.

Kontynuuj czytanie

UROCZYSTOŚĆ 5-LECIA WYDZIAŁU LOGISTYKI WAT

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sali kinowej klubu WAT odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia powstania Wydziału Logistyki WAT, 5-lecia Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności, 20-lecia działalności certyfikacyjnej Centrum Certyfikacji Jakości, 45-lecia Instytutu Logistyki.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku rektorowi-komendantowi WAT przez z-cę dziekana WLO płk. Roberta PAWLICKIEGO, a następnie dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon MITKOW powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. płk Grzegorz SKORUPSKI Radca Generalny Sekretarza Stanu w MON, gen. bryg. Dariusz Pluta Szef Inspektoratu Uzbrojenia, płk Artur STOPKA przedstawiciel P4 SG WP, płk Paweł SWEKLEJ Dyrektor WCNJiK, płk Artur PRABUCKI przedstawiciel d-cy WOT, płk Mirosław JEZIOREK z Dowództwa Garnizonu Warszawa, płk Andrzej RYNIAK szef Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Warszawa, płk Mariusz KALISZUK komendant Centrum Szkolenia Logistyki, dr Marta WISZNIEWSKA rektor PWSZ w Suwałkach i oczywiście kierownictwo WAT z gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszem SZCZURKIEM na czele.

Kontynuuj czytanie

WYJAZD STUDYJNY DO FIRMY POINT OF VIEW SP. Z O.O.

Studenci Wydziału Logistyki WAT w dniach 09.04, 16.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05 oraz 04.06.2019 r., uczestniczyli w wyjazdach studyjnych do firmy Point of View sp. z o.o. w Kawęczynie oraz Pniewach w ramach przedmiotu Zarządzanie Łańcuchem Dostaw koordynowanego przez dr Paulinę Zamelek. W wyjazdach uczestniczyło w sumie 86 osób reprezentujących grupy wojskowe i cywilne III roku specjalizacji logistyka przedsiębiorstw.
Po zrealizowanych wizytach studenci podkreślili, że pozyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności Firmy oraz jej roli jako logistycznego pośrednika w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim zwrócono uwagę na jej rolę jako lidera na rynku usług logistycznych, który zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką magazynową oraz wynajmem nowoczesnych powierzchni magazynowych w centralnej Polsce, tj. w Piasecznie, Górze Kalwarii, Kawęczynie i Pniewach koło Grójca. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonalno-organizacyjną przedsiębiorstwa, głównymi strefami w magazynach, ich zasadniczym wyposażeniem, jak również z procesami i działaniami realizowanymi w poszczególnych działach.
Wielce praktyczny charakter miało dla studentów zwiedzanie sfery przyjęć, w której odbywała się kontrola, weryfikacja stanu w razie potrzeby odprawa celna towaru, a następnie sfery składowania, gdzie styl składowania był zróżnicowany w zależności od potrzeb i charakteru ładunku. Ponadto bezpośrednią zaletą profesjonalnie przeprowadzonych wizyt studyjnych jest zaangażowanie studentów do realizacji praktycznego zadania w zakresie kompletacji, weryfikacji, pakowania i nadania zamówienia. Studenci doceniali przyjezdną atmosferę panującą w Firmie, bogaty zakres informacji i przykładów przedstawianych przez doświadczoną kadrę pracowniczą, jak również interesujący sposób prowadzenia dyskusji, w tym szczegółowość i kompleksowość odpowiedzi na wszystkie nurtujące studentów pytania podczas zwiedzania Firmy. Zebrane informacje i doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszym specjalistycznym kształceniu studentów i wspomogą wybór ścieżki zawodowej.
Doceniamy przychylność, otwartość, elastyczność, gościnność i profesjonalizm reprezentowany przez pracowników Firmy Point of View sp. z o.o. Liczymy oczywiście na dalszą owocną współpracę.

ZMIANY SAL PODCZAS EGZAMINÓW

  • Egzamin z przedmiotu „Wprowadzenie do polemologii” w dniu 25.06.2019 r. dla grup WLO18PX1S1 oraz WLO18PX2S1 odbędzie się w sali 028/135
  • Egzamin z przedmiotu „Strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw” w dniu 29.06.2019 r. dla grupy WLO18FR1N4 odbędzie się w sali 225/135 o godzinie 8:00
  • Egzamin z przedmiotu „Polityka i strategia obronności i bezpieczeństwa państwa” w dniu 30.06.2019 r. dla grupy WLO18PX1N1 odbędzie się w sali 225/135