KOŁO NAUKOWE SECURITAS ET DEFENSIO WAT ODWIEDZIŁ IZBĘ PAMIĘCI SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

W dniu 22 stycznia 2020 r. studenci Koła Naukowego Securitas et Defensio WAT odwiedzili Izbę Pamięci Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Mieliśmy ogromny zaszczyt wysłuchać prezentacji o historii tego miejsca oraz bohaterach walczących o wolność Polski, zwiedzając zrekonstruowane cele i pokoje przesłuchań. Zachęcamy wszystkich studentów do angażowania się w wydarzenia organizowane przez nasze Koło.

WYKŁAD OTWARTY PT. “INICJATYWY EUROPOLU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPSTWA FAŁSZERSTWA ŚRODKÓW PŁATNICZYCH”.

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbył się zorganizowany przez Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT kolejny wykład otwarty pt. “Inicjatywy EUROPOLU w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstwa fałszerstwa środków płatniczych” przeprowadzony przez mł. insp. Jacka Walaszczyka, który w latach 2010-2016 był oficerem Departamentu Operacyjnego EUROPOLU. Wykład cieszył się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem studentów WAT. Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT serdecznie zaprasza wszystkich do brania udziału w przedsięwzięciach przez nie organizowanych. Więcej informacji wkrótce.

KURS DOSKONALĄCY “OBSŁUGA MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA LOGFAS – MODUŁ LOGREP”

W dniu 20.01.2020 rozpoczął się kurs doskonalący “Obsługa modułów oprogramowania LOGFAS – moduł Logrep”.  Jest on przeznaczony dla oficerów logistyki zajmujących się planowaniem i realizacją zabezpieczenia logistycznego jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Celem kursu jest przygotowanie personelu logistycznego do obsługi i wykorzystania modułów LOGREP i SPM pakietu LOGFAS jako narzędzia informatycznego wspomagającego przesyłania i analizy informacji zawartych w meldunkach logistycznych LOGUPDATE i LOGASSESSREP w ramach zabezpieczenia jednostek biorących udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach i operacjach. Bieżąca edycja kursu, trwać będzie od 20.01.do 31.01.2020 r. W kursie LOGFAS uczestniczy 13 słuchaczy.

Kontynuuj czytanie