ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU PILOTAŻOWEGO PT.„EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ”

W dniu 27.02.2018 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.  W nowej auli im. gen. Władysława Andersa mieszczącej się w Wydziale Logistyki, Dziekan WLO – płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT pogratulował „legionistom” zaangażowania i uzyskania bardzo dobrych wyników, a jednocześnie zaakcentował konieczność budowania postaw patriotycznych wśród studentów. Dziekan dokonał wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie szkolenia podkreślając, iż uzyskana wiedza teoretyczna ułatwi w przyszłości studentom zdobycie podstaw rzemiosła żołnierskiego w czasie praktyk w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia, które planowane są w czasie przerwy wakacyjnej.  W rozmowach kuluarowych studenci wskazywali, iż z niecierpliwością oczekują momentu, w którym założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Organizatorem i gospodarzem szkolenia był Wydział Logistyki WAT. Program był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość została zakończona pamiątkowym zdjęciem.

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2015 – STACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F5P4S1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F5P1S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63186
63218
63228
63270
63818
63305

Do grupy F5P2S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63195
63219
63239
63273

Do grupy F5P3S1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
63217
63227
63254
63275
57636
63312
63311
63314

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy ale tylko w stosunku 1:1

ERASMUS+ 2018/19

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci,

informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

1) formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2) zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3) list motywacyjny podpisany odręcznie;
4) list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5) opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6) dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału
w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

http://www.wat.edu.pl/?page_id=2940

ROZWIĄZANIE GRUP NABORU 2017 – NIESTACJONARNE

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. kształcenia przed rozpoczęciem semestru letniego 2017/18 ze względu na małą liczebność grup zostaje rozwiązana grupa F7X4N1. Studenci zostaną przypisani do reszty grup dziekańskich.

Do grupy F7X1N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70323
70327
70332
70334
70356
70382

Do grupy F7X2N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70329
70330
70349
70379
70381
Do grupy F7X3N1 zostali przypisani studenci o numerach albumu:
70320
70351
70354
70365
70377
70378

Do dnia 28.02.2018 r. ww. studenci mogą zmieniać grupy, ale tylko w stosunku 1:1