OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP – NABÓR 2018

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim przypominam , że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017r. wszystkie osoby rozpoczynające studia mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowej.

W tym celu należy się zalogować na stronie https://e-learning.wat.edu.pl/, podając swój adres email w domenie @student.wat.edu.pl.

Hasło do platformy jest takie samo, jak do poczty elektronicznej WAT.

Test będzie dostępny dla studentów do dnia 15.10.2018r.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem usos@wat.edu.pl

Studenci otrzymają maila z wiadomością o szkoleniu od pracownika Działu Informatyki odpowiedzialnego za platformę.

 

INSPEKTOR ds. BHP
Wojskowej Akademii Technicznej

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 29 września 2018 r.  o godz. 9:00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisywanie dokumentów oraz wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • odliczoną kwotę 17 zł (płatność tylko gotówką) – opłata za elektroniczną legitymację studencką (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/19 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe).

Początek zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: 29.09.2018 r.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych zamieszczono na stronie Wydziału Logistyki WAT.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE LOGISTYKI

W dniu 1 października 2018 r.  o godz. 9:00 w auli budynku 135 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Logistyki.

Plan spotkania:

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami studiowania,
  • podpisywanie dokumentów oraz wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Legitymacja studencka jest jednocześnie przepustką upoważniającą do wejścia na teren zamknięty WAT, na którym odbywają się zajęcia.

Osoba zakwalifikowana na spotkaniu organizacyjnym powinna posiadać:

  • dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • odliczoną kwotę 17 zł (płatność tylko gotówką)– opłata za elektroniczną legitymację studencką (podstawa prawna: Decyzja Rektora nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/19 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe).

Początek zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: 01.10.2018 r.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU JEDNOSTCE STRZELECKIEJ 2130 IM. GEN. BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO

16 września 2018 r. delegacja Wydziału Logistyki WAT na czele z zastępcą dziekana ds. wojskowych płk dr Robertem Pawlickim wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2130 im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. W ceremonii  wzięły udział także: Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 10 świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju. Podczas obchodów odbyła się uroczysta msza święta oraz ślubowanie strzelców. Uwieńczeniem uroczystości była defilada z udziałem orkiestry wojskowej 6. Bpd, pokaz sprzętu wojskowego oraz występy artystyczne.

Kontynuuj czytanie

SYSTEM LOGISTYCZNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – RAPORT 2019

20 września 2018 roku w Auli Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się seminarium naukowe pt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. W spotkaniu, którego gospodarzem był Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas seminarium przedstawiciele poszczególnych zespołów roboczych przedstawili stan zaawansowania  realizowanych prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedyskutowano  napotkane problemy, a następnie postawiono zadania do wykonania dla poszczególnych zespołów.

Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na 12 grudnia br. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Tekst: mjr dr Bartosz KOZICKI