INAUGURACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO

W poniedziałek 16 bm w auli Wydział Logistyki w obecności prorektora WAT ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT oraz dziekana WLO dr hab. Juliana Maja, prof. WAT odbyła się inauguracja dwóch ważnych dla zabezpieczenia modernizacji technicznej SZ RP przedsięwzięć dydaktycznych: kursu dokształcającego „Pozyskiwanie sprzętu wojskowego” oraz bazujących na nim studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego”.

Kontynuuj czytanie

KONWENT INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Logistyki odbył się Konwent Interesariuszy Zewnętrznych. Konwent jest stałym organem opiniodawczo-konsultacyjnym Wydziału w zakresie organizacji i przebiegu praktyk studenckich powołany decyzją Dziekana nr 64/WLO/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Do jego zadań należy prowadzenie konsultacji, opiniowanie i składanie propozycji w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych oraz doskonaleniem programów studiów pod kątem ich przydatności w odniesieniu do działalności operacyjnej przyszłych pracodawców na kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym.

Jest to pierwsza i jedyna w Wojskowej Akademii Technicznej tego typu forma współpracy biznesu (podmiotów cywilnych) ze studentami i kadrą Wydziału Logistyki ukierunkowaną na właściwe przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i zapewnienia zatrudnienia tuż po zakończeniu studiów. W Konwencie wzięły udział m. in instytucje i podmioty biznesowe, takie jak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu, 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ISDI Polska. Spotkaniu przewodniczył Dziekan dr hab bell creek bedding. Julian Maj, prof. WAT oraz prodziekan ds. kształcenia dr hab. Roman Polak. Uczestnikami byli również Dyrektor Instytutu Obronności i Bezpieczeństwa – dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT, Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym – dr Mirosław MARCINIAK, Kierownik Zakładu Strategii i Systemów Obronnych – dr Monika Szyłkowska, Kierownik Dziekanatu – mgr Małgorzata Lebioda oraz Koordynator ds. praktyk mgr Katarzyna Rzepka.

Kontynuuj czytanie

14 EDYCJA KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO PODPUŁKOWNIKA

W dniu 09.01.2017 rozpoczęła się 14 edycja kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) realizujących zadania w obszarze techniczno-logistycznym (pion funkcjonalny- zabezpieczenia). Celem kursu jest przygotowanie oficerów o stopniu etatowym major do objęcia stanowisk o stopniu etatowym podpułkownik (komandor porucznik) zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo – technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno – finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów przewidzianych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w specjalnościach techniczno-logistycznych oraz ekonomiczno-finansowych.

Bieżąca edycja kursu trwa od 09.01.2017r. do 22.06.2017r., uczestniczy w niej 79 słuchaczy.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY „OCHRONA OBIEKTÓW WOJSKOWYCH”

W dniu 09.01.2017r. rozpoczęła się druga edycja kursu dokształcającego „Ochrona obiektów wojskowych”. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem właściwej ochrony obiektów wojskowych. Pozyskana w trakcie kursu wiedza będzie stanowić podstawę do rozwiązywania problemów występujących w trakcie procesu planowania i realizacji ochrony jednostek wojskowych SZ RP dyslokowanych w kompleksach wojskowych. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 09.01 do 20.01.2017 r. Uczestniczy w niej 15 słuchaczy.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE”

Zgodnie z Harmonogramem doskonalenia zawodowego WAT dniu 09.01.2017r. rozpoczęły się studia podyplomowe „Zabezpieczenie logistyczne”. Są one przeznaczone dla  oficerów korpusu osobowego logistyki przewidzianych na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego major (komandor ppor.). Jest to trzecia edycja studiów realizowana w  okresie 09.01.2017r. – 15.12.2017r., w której uczestniczy 17 słuchaczy.

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PORUCZNIKÓW

W dniu 03.01.2017 rozpoczął się kurs kwalifikacyjny dla poruczników, kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia view etatowego KAPITANA w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia. Celem kursu jest przygotowanie oficerów korpusu osobowego logistyki i finansowego do objęcia stanowisk służbowych zajmujących się planowaniem i nadzorem nad eksploatacją sprzętu wojskowego (SpW) i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno-finansową jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Bieżąca edycja kursu trwać będzie od 03.01 do 03.03.2017r. Uczestniczy w niej 31 oficerów.