Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE

AKTUALNOŚCI Z DZIEKANATU

DRUKI DLA STUDENTÓW

Kliknij tutaj >

OPŁATY ZA STUDIA

Kliknij tutaj >

SIATKA GODZIN

Kliknij tutaj >

DYPLOMOWANIE

Kliknij tutaj >

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI WYDZIAŁU

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WLO) jest jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, podporządkowaną Rektorowi. WLO posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, prowadzi koła naukowe (Securitas et Defensio WAT, Logistyki Stosowanej, Logistyki Wojskowej, Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Studentów Strategia) oraz dysponuje nowoczesną infrastrukturą przystosowaną do jak najlepszego kształcenia m.in.:

Czytaj więcej >

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

Czytaj więcej >

WIRTUALNY SPACER

KONTAKT

+48 261 837 591
Kierunki Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka,
Obronność państwa, Zarządzanie
E-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl

+48 261 837 655
Kierownik Dziekanatu
E-mail: wlodzimierz.lewandowski@wat.edu.pl

+48 261 837 918
Sekretariat Dziekana
E-mail: dziekan.wlo@wat.edu.pl

+48 261 837 234
Kierownik Administracyjny
E-mail: adam.swider@wat.edu.pl

Back to top